PUBLICATIONS

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Kırkbeşoğlu, E., Öğütçü, G., “Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology”, International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Volume -2, No.-3, P: 19 – 28 ,June 2012

Öğütçü, G, Testik M, Chouseinoglou,  O. Analysis of personal information security behavior and awareness, Computers & Security, Volume 56, February 2016, Pages 83-93, ISSN 0167-4048, http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2015.10.002. (SCI)(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404815001406)

Gizem Ogutcu, Okan Cem Cirakoglu, Serpil Cula ,: “Information Security in the World of Digital Natives: How Internet Addiction, Sensation Seeking and Information Security Behaviors are Related”,          International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), Volume-2,Issue-9, Special Issue-1,pp 79-84 ,2016, IRAJ DOI Number –  IJASEAT-IRAJ-DOI-5811

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Kırkbeşoğlu E., Öğütçü G., “Impact of Inter Organizational Networks on Adoption Process of Information Technology”, The 5th European Conference on Information Management and Evaluation, Università dell’Insubria, 8-9 September 2011, Como, Italy (Presenter)

Öğütçü G., Çırakoğlu O., Cula S., “Information Security In The World Of Dıgıtal Natıves: How Internet Addiction, Sensation Seeking And Information Security Behaviors Are Related“, International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT), 14th-15th July, 2016, Zurich, Switzerland, (Presenter)

Öğütçü G., Ergüner E., “Informatıon Security Strategies In Turkey: Current Status, Government Policies & Recommendations”, 104 th The IIER International Conference, Helsinki, Finland, 17th -18th May 2017, ISBN: 978-93-86291-88-2, (Presenter)

Ergüner E.,  Öğütçü G., A Systematic Mapping Study On Technology Transfer, 104 th The IIER International Conference, Helsinki, Finland, 17th -18th May 2017, ISBN: 978-93-86291-88-2

Öğütçü G., Ergüner E., Uysal M., “A Systematic Mapping Study On Mobile Information Systems And Security “11th The (IADIS) International Conference Information Systems, 14th-16th April, 2018, Lisbon, Portugal, (Presenter)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

Özbilgin G., İ., Öğütçü, G., “5651 Sayılı Kanun Kapsamında Otobüs Firmalarının İnternet Hizmetinin İncelenmesi”, 77-79, 27. Ulusal Bilişim Kurultayı, 22-25 Eylül 2010, Ankara

Yaraşlı Y., Öğütçü, G., “Viral Pazarlama ve Karalayıcı Elektronik İletilerin Ürün ya da Marka Kullanma ve Satın Alma Davranışına Olan Etkileri: Ampirik Bir Araştırma”,2010

Öğütçü G., Gürel N., Cula S., “Elektronik Sağlık Kayıtlarının İçeriği, Hassasiyeti ve Erişim Kontrollerine Yönelik Farkındalık ve Beklentilerin  Değerlendirilmesi”,88-96, VIII. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, 17-20 Kasım 2011, Antalya.

Güngörmüş G, Öğütçü G, “Elektronik Pano Akademisyen Öğrenci Otomasyon Sistemi Memnuniyet ve Kullanılabilirlik Araştırması: Başkent Üniversitesi Örneği”, 2. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 8-9-10 Ekim 2015, Erzurum.

Diğer Yayınlar:

Öğütçü, G. , Aydın Ö., Bilgi Güvenliğimize yönelik tehditlerin ne kadar farkındayız? n’den N’ye Gezinti İstatistik Dergisi,  Kasım Aralık 2012, Yıl:2, Sayı:9, S:43-49, Ankara

Öğütçü, G., Olgun, O. E-NABIZ, http://www.telekomdunyasi.com/edergi/48/kasim-2015#31

Translate »